Volk om een vreemd verhaal
Volk om een vreemd verhaal
Luister naar een nieuw geluid rondom het passieverhaal
 

Neem een goede stoel, een drankje en de tijd om het verhaal tot je te nemen. Luister je liever offline dan kun je de muziek downloaden

We kunnen ook langskomen om het verhaal in je woonkamer of kerk uit te voeren. Neem dan contact met ons op.

Veel luisterplezier!

vrijdag

 
 
 
 
 

Gisteren was het feest 
Iedereen deed mee 
Ik heb het zelf gezien 
Het draaide nog om jou 

Je staat hier in het midden 
Je kunt niet meer terug 
Ze staan je aan te staren 
Ze verdraaien het om jou 

 
 
 
 

Volk om een
vreemd verhaal 

 
 

Je blijft hier in ons midden 
Je gaat toch niet meer weg 

We wachten op je antwoord 
Het verhaal loopt op zijn eind 

 
 

 

> Lees Marcus 14: 53-54

Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur.

bannerzwart.gif

Vermoorde onschuld 

vermoordeonschuld2.jpg
 
 
 
 

Ze verbrijzelen de zwakken 
Ze verpletteren de kleintjes 
Ze vernederen de vrouwen 
Ze verliezen zich in slechtheid 

Ze kruisigen onschuldigen 
Ze kruisigen geduld 
Ze kruisigen de waardigheid 
De moeders huilen, de moeders huilen 

 
 

Ze zullen bijten in het stof 

Nu is het genoeg 

 

 

> Lees Luc 23: 26-30

Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: 'Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: "Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd". Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: "Val op ons neer!" en tegen de heuvels: "Bedek ons!"

bannerzwart.gif
cross.jpg

Ergens is
rechtvaardigheid

bannerzwart.gif
 
 
 
 

We willen dat ze eerlijk doen 
We willen ze gezond 
We willen dat ze eerlijk doen als wij 

We houwen aan een ziektebeeld 
We scheppen ons een droom 
We vormen ons een wereld voor elkaar 

Ergens is rechtvaardigheid 
Ergens is rechtvaardigheid gewoon

We willen dat ze anders zijn 
We willen ze gekleurd 
We willen dat ze anders zijn dan wij 

We houwen aan een spiegelbeeld 
We brengen ons geluk 
We passen alle stukken in elkaar 

Ergens is rechtvaardigheid 
Ergens is rechtvaardigheid gewoon 

Ze willen dat we eerlijk zijn 
Ze willen ons gewoon 

 
 
bannerzwart.gif

Boven is het stil

BovenIsHetStil.jpg
 
 
 

Boven is het stil 
een lege kamer 
tegen wil en dank 
beladen met verdriet 

Boven is het stil 
geen gehuil en 
geen geschreeuw 
schuilen kan niet meer 

Boven is het stil 
en alles wat zo kleurde 
vergrijst weer even snel 
boven is het stil 

Boven is het stil 
is het een kruis 
of is het willekeur 
thuis is thuis niet meer 

Boven is het stil 
en alles wat zo leefde 
dat verdort weer even snel 
boven is het stil 

Boven is het stil 
een houten paal 
een luide schreeuw 
mijn God verlaat mij niet 

 

 

> Lees Marcus 15: 33-34

Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?', wat in onze taal betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'

 
 
 
 
bannerzwart.gif

Zaterdag

 Alsof

Alsof6.jpg
 
 
 

Gewoon de dag 
rust 
Gewoon de dag 
zoals het hoort 

Gewoon de dag 
rust 
Gewoon de dag 
we doen alsof 

Dwalend door de stilte 
echo jij de schaamte 
roodgeslagen na
roodgeslagen na

 

 

>Lees Lucas 23: 55-56

De vrouwen die met Jezus waren meegereisd uit Galilea, volgden Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus' lichaam er werd neergelegd. Daarna gingen ze naar huis en bereidden ze geurige olie en balsem. Op sabbat namen ze de voorgeschreven rust in acht.

 
 

Wacht op morgen

WachterOpMorgenV2.jpg
 
 
 

Wacht nog even, ga niet weg 
stilte van de nacht 
sta me bij als ik wacht 

Ik wacht nog even, houd me stil 
vergeef me als ik zwijg 
als ik zwijg als het graf 

Ik wacht op morgen wacht op morgen,
wacht op morgen 
het is nog ver 

Wacht nog even, ga niet weg 
donker van de nacht 
sta me bij als ik wacht 

Ik wacht nog even, verroer me niet 
ik tel nog eens tot tien 
ik ben weg, ongezien 

Ik wacht op morgen wacht op morgen,
wacht op morgen 
het is nog ver 

Wacht nog even, in het graf 
de leegte die ontstaat als je het graf verlaat 
alles achter je laat 

 

 

>Lees Matteüs 27: 62-66

De volgende dag, dus na de voorbereidingsdag, gingen de hogepriesters en de farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: 'Heer, het schoot ons te binnen dat die bedrieger, toen hij nog leefde, gezegd heeft: "Na drie dagen zal ik uit de dood opstaan." Geeft u alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen hem heimelijk weghalen en zullen ze tegen het volk zeggen: "Hij is opgestaan uit de dood," en die laatste leugen zal nog erger zijn dan de eerste.' Pilatus antwoordde: 'U kunt bewaking krijgen. Ga nu en regel het zo goed als u kunt.' Ze gingen erheen en beveiligden het graf door het te verzegelen en er bewakers voor te zetten.

 

Nieuwe morgen

NieuweMorgen.jpg
 
 
 
 

Nieuwe morgen kom nu gauw 
zucht van verlangen 
zucht van verlangen 

Leef maar naar de hemel toe 
Leef maar naar de hemel toe 

Nieuwe morgen komt al gauw 
zucht van verlangen 
zucht van verlangen 

 
 

zondag

Leeg 

gradient2.jpg
 
 
 
 

Tastbaarheid verdwijnt in mist 
je bent er altijd even 
draait me van het donker af 
komt mij tegemoet 

Wees niet bang 

Vrienden tot het laatste uur 
voor nu laat je me los 
jouw leegte zal de mijne zijn 
ik kom je tegemoet 

 

> Lees Matteüs 28: 5-10

De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had.' Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.'

bannerwit.gif

Water

 
 
 
 

Dromer 
schone slaper 
Dromer 
tijd om iets te doen kom uit je slaap 

Warmer 
kleed je warmer aan 
Warmer 
de kou blijft in de kleren in de kast 

Geef de ander het brood waar jij van eet 
Geef de ander de beker waar jij uit drinkt 

Masker 
zet je masker af 
Masker 
samen spelen leuker dan alleen 

Water 
neem wat water 
Water 
was je handen voor de maaltijd en schuif aan 

Geef de ander het brood waar jij van eet 
Geef de ander de beker waar jij uit drinkt 
Vergeef elkaar zoals Christus jou vergeeft 

 
 
bannerwit.gif